Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaal­datum op de bankrekening van Line Up Markten is bijgeschreven.

 1. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Line Up Markten is bijgeschreven heeft Line Up Markten de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan Line Up Markten.
 2. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annule­ring enkel en alleen schriftelijk wordt gemeld uiterlijk vier weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
 3. De hoogte van het borgbedrag dient te allen tijde minimaal €.150­,- te zijn. Indien het totale borgbedrag (€.150,-) op onze bankrekening is bijgeschreven, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag te betalen. U dient het verschuldigde bedrag direct aan de marktmeester te voldoen ten tijde dat deze zelf naar u toe komt. Het is niet mogelijk uw betaling uit te stellen.
 4. Het verschuldigde inschrijfgeld wordt van de borg afge­trokken indien de inschrijving door de ingeschreven standhouder wordt geannuleerd korter dan vier weken voor de marktdatum.
 5. Deelnemers welke na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort en een eventuele borg zal voor het inschrijfbedrag worden ingenomen.
 6. Line Up Markten is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toege­bracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
 7. Line Up Markten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door sl­echte weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden (i.v.m. slechte weersomstandigheden) heeft u geen recht op restitutie van uw inschrijfgeld. Van deelnemers met borg wordt het inschrijfgeld in mindering gebracht van de borg.
 8. Line Up Markten zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Line Up Markten aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
 9. Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt.
 10. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Line Up Markten gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 11. Indien u geen gebruik maakt van deze bevestiging(en) verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons te melden.
 12. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. Line Up Markten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
 13. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK,  etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
 14. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen mits wij het op desbetreffende markt ook aanbieden. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Line Up Markten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
 15. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie kunt u terecht bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op www.nvwa.nl.
 16. Het is verboden om de kramen of grondplaatsen aan derden te verhuren of door te verhuren zonder toestemming van Line Up Markten
 17. Wij nemen sms’jes en whatsapp berichten niet in behandeling.
 18. Deelnemers mogen geen afval, na vertrek van de markt, achterlaten. Hier staat een boete op van € 50 per keer dat u uw vuil achterlaat. U dient uw vuil zelf na afloop weer mee te nemen.Uw boeking is pas definitief indien uw betaling voor de uiterste betaaldatum op onze rekening is bijgeschreven. Snel betalen kunt u via internetbankieren of via de bank het verschuldigde bedrag direct contant storten op ons rekeningnummer. Het stortingsbewijs stuurt u dan daarna aan ons. Op deze manier kunnen wij u binnen 1 dag definitief inschrijven! U krijgt een dag voor de markt uw kraamnummer toegestuurd. Geen bericht? Bel ons dan! (de organisatie is gerechtigd om deelnemers van plaats te wijzigen). Al onze vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  Voor verder informatie zijn wij bereikbaar op telefoonnummer 030-669 60 91